Organisatie

De kracht van het hospice ligt o.a. in het grote aantal gemotiveerde en speciaal getrainde vrijwilligers. Zij zullen als gastvrouw/heer proberen een huiselijke sfeer te creëren, ‘zijn’ er niet alleen voor de zieke gast maar ook voor de naasten, bieden een luisterend oor en assisteren de verpleegkundigen/ziekenverzorgenden bij niet-verpleegkundige handelingen. De dagelijkse leiding is in handen  van een coördinator, een beroepskracht  met een verpleegkundige achtergrond. De medische zorg wordt verleend door de specialist ouderengeneeskunde en verplegend/verzorgend  personeel van zorggroep Elde , die 24 uur per dag hiervoor bereikbaar zijn. In overleg kan ook de eigen huisarts van de gasten een rol spelen. Zo nodig kunnen para-medici zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist ingeschakeld worden.

Eindverantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid voor Hospice Acacia ligt bij de Zorggroep Elde. Deze is aansprakelijk voor de exploitatie, heeft de professionele krachten in dienst en staat borg voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van de zorg.
Zorggroep Elde wordt hierin bijgestaan door de bezoekvrijwilligers van Nabij (www.stichtingnabij.org ). De taak van de stichting Vrienden van Hospice Boxtel is, om middelen te verzamelen om het welzijn van de gasten en hun familie te vergroten. Niet de noodzakelijke medische/paramedische zaken, maar juist de zaken welke zorgen voor een huiselijke, warme sfeer.

Wat is er al gedaan

In 2010 zijn er door diverse organisaties activiteiten georganiseerd voor  hospice Acacia. De gemeente Boxtel heeft uit de middelen van de voormalige Dr. Hoek‘s Stichting een bedrag beschikbaar gesteld voor de inrichting. Daarnaast zijn er door particulieren schenkingen gedaan in geld op de bankrekening van onze stichting.
Bijzonder was de samenwerking  met studenten van St.Lucas. In het kader van een afstudeerproject hebben leerlingen voorstellen ontwikkeld voor de inrichting van de gastenkamers en de huiskamer.Mede hierdoor kreeg hospice Acacia een warme uitstraling.

 

In 2011 en 2012 is door de Stichting Vrienden van  Hospice Boxtel nog meer geld verzameld om de inrichting van het hospice gerealiseerd te krijgen. Dit is met medewerking van vrijwilligers en sponsoren in 2012 gerealiseerd.