• Mr.H.J.F. van Susante, voorzitter, oud notaris te Boxtel

  • Drs.M.J.G.van Roosmalen, secretaris, oud huisarts te Boxtel

  • Mr.P.M.F.M.Valks, penningmeester, belastingadviseur te Boxtel

  • S.Hexspoor, lid, ondernemer te Boxtel